assediosexual.umarfeminismos.org/200mg

http://agrojanas.com.pl/media/

http://noahmazeyoga.com/cms/

(canadian pharmacy|http://www.canadianpharmacy123.com/| cialis canadian pharmacy)

cheap canadian pharmacy

http://habibgulzar.com/med/

http://steviewondertribute.com/

real canadian pharmacy

headerimage
Home Zgorzelec 100 % podwyżka za wywóz śmieci w Zgorzelcu
100 % podwyżka za wywóz śmieci w Zgorzelcu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 grudnia 2012 00:00

Reklama

ostatnie_baner_480

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   podwyka__smieci

 

 

Ostatnia sesja Rady Miasta była bardzo burzliwa a to za sprawą podatku śmieciowego, którego stawki zaproponowane przez burmistrza, zostały ostatecznie przyjęte w głosowaniu przez zgorzeleckich radnych.

Obecnie wywozem śmieci zajmują się firmy, które podpisują umowy bezpośrednio z mieszkańcami, wspólnotami czy spółdzielniami. Każda z nich sama określa wysokość opłat. W 2013 roku obowiązek ten, na mocy nowej ustawy, przejmą gminy. A to znaczy, że właściciele domów nie będą płacić już za wywóz pojedynczych kubłów śmieci, ale zostaną obciążeni stałą opłatą, jak dzisiaj lokatorzy mieszkań. Miasto z kolei do końca roku musi uchwałą ustalić wysokość opłat dla wszystkich mieszkańców.

 

Podwyżka od 1 lipca 2013 roku sięgnie 100 %, dla osób które nie segregują śmieci i wyniesie 22,90 gr od osoby za miesiąc. Osoby, które zdecydują się na segregację plastiku, papieru i opakowań szklanych zapłacą 17,18 gr od osoby. Są to niestety najwyższe stawki w powiecie Zgorzeleckim a nawet w kraju.

 

Na przykład w Lubaniu osoby segregujące śmieci zapłacą 15 zł, a niesegregujące 19 zł.

Ci, którzy śmieci segregują w Lublińcu będą płacić 9,5 zł na członka rodziny, ci którzy robić tego nie będą - aż 19 zł. W Świętochłowicach urzędnicy proponują miesięcznie opłatę w wysokości 12,5 zł od osoby jeśli śmieci będą segregowane. Natomiast ci, którzy nie będą tego robić, zapłacą więcej- 20 zł. We


Gmina Miejska Bolesławiec dołączyła do wielu gmin w całej Polsce, które odwlekają w czasie przyjęcie uchwał śmieciowych, czekając m.in. na decyzję Trybunału Konstytucyjnego na temat zgodności ustawy z konstytucją.

W uzasadnieniu do uchwały stwierdza się, iż Rada Miasta Bolesławiec od wielu miesięcy przygotowywała się do uporządkowania gospodarki odpadami według znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto od początku lat dziewięćdziesiątych budowało infrastrukturę techniczną (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) i organizacyjną (utworzenie spółki gminnej zajmującej się gospodarką odpadami – MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu), wdrażało edukację ekologiczną (Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej) i selektywną zbiórkę odpadów. Tego dobrze ukształtowanego systemu nie mamy prawa popsuć. Dlatego 31 października 2012 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę Nr XXIX/217/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rzeczywistość ukształtowana zmianami do zmian w przepisach prawa podważyła podstawy racjonalnego tworzenia prawa miejscowego. Postawieni w sytuacji niepewności prawnej czujemy się zmuszeni do zawieszenia dalszych prac nad przekazanymi przez Prezydenta Miasta Bolesławiec projektami uchwał w sprawach związanych z gospodarką odpadami.

Szkoda, że zgorzeleccy radni nie poszli w ślady swoich samorządowych kolegów i nie poczekali z podjęciem decyzji o co postulował na sesji Radny Marek Wolanin, do czego odniósł się na w komentarzu pod artykułem na www.zgorzelec.info Radny Marek Wolanin 

w sposób zdecydowany zaznaczałem, że uchwały są jeszcze niedopracowane a przepisy dzisiaj obowiązujące mogą się zmienić w najbliższych dniach. Jeszcze na spotkaniach komisji zgłaszałem inicjatywę odstąpienia od głosowania nad całym pakietem śmieciowym, co jednak odrzucono argumentując, ze obecna ustawa nie daje takiej możliwości. Na sesji podkreślałem, że będziemy podejmować inicjatywy uchwałodawcze dotyczące zmiany zapisów w regulaminie utrzymania czystości i w uchwale obejmującej normatywy dotyczące ilości produkowanych przez różne podmioty odpadów. Na mój wniosek usunięto, z uchwały dotyczącej norm, zapis obejmujący działkowiczów, którzy w okresie jesienno-zimowym mieli ponosić koszt wywozu nieczystości w przeliczeniu 1l. od działki za każdy tydzień. Dyskutowaliśmy także o normach dotyczących osób, które prowadzą działalność gospodarczą, np taksówkarze, notariusze, lekarze psycholodzy itp. W tych kwestiach jest jeszcze sporo do zrobienia.”

 

 

Dodatkowy problem to pojemniki na odpady. Teraz są one własnością firmy wywozowej. Według nowej ustawy, pojemniki mają zapewnić właściciele nieruchomości, którzy sami muszą kupić te pojemniki, koszt zakupu jednego sięga nawet 1 tys. zł. Skąd wziąć na to pieniądze?.

 

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami związana jest ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której Rząd i Sejm RP ustalił nowy zakres obowiązków, związanych z gospodarką odpadami, wynikających z konieczności wdrożenia przepisów dyrektyw unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych oraz składowania odpadów, do wypełnienia których Polska zobowiązała się 11 lat temu prezystępując do Unii Europejskiej.

 

Od stycznia 2013 roku ma rozpocząć się kampania edukacyjna dla zgorzelczan. Miejmy nadzieję, że zostanie przeprowadzona tak aby dotarła jak najszerszego grona mieszkańców a nie tylko poprzez wybrane środki przekazu masowego.

 

Zapraszamy do dyskusji na naszym profilu na FB , czy podatek śmieciowy na terenie Zgorzelca powinien być niższy?

 

 

  

reklama 

 

 stworzymy

 

 

 

 baner_oszczedzaj_podwojnie

 

 gimnazjum_jerzmanki_swieto

 

 

 

  

 

Red. Dodaj do portali społecznościowych
 
Designed by vonfio.de